Find din rejse
Forsikring

Husk din rejseforsikring

Uptours anbefaler aldrig at du rejser på ferie uden en rejseforsikring. Med den rette forsikring kan ferien først nydes til fulde. Det gule sygesikringskort blev pr. 1. august, 2014 erstattet af det blå sygesikringskort, som skal medbringes på ferier inden for EU. Det blå sygesikringskort har dog ikke samme fordelagtige dækning, som da man før var dækket af det gule sygesikringskort. Du bedes derfor sætte dig godt ind i dækningen herfor, hvis du vælger kun, at rejse med det blå sygesikringskort. Det blå EU-sygesikringskort sidestiller danskerne med borgere i det pågældende land, og der kan visse steder være en egenbetaling. Med andre ord så betyder det, at hvis du rejser til Bulgarien, og kun har det blå sygesikring med, så bliver du sidestillet med en borger fra Bulgarien, hvoraf du får adgang til deres offentlige sygehusvæsen. For mere info se: www.huskdetblaa.dk.

DET BLÅ SYGESIKRINGSBEVIS DÆKKER:
EU-sygesikringskortet dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.
Sygesikringskortet dækker både akut sygdom/tilskadekomst og såkaldt 'behovsbestemt sygehjælp'. Det er lægen, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig under opholdet. Det afhænger bl.a. af, hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling der er tale om
EU-sygesikringen dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. EU-sygesikringen dækker altså normalt ikke behandling på private hospitaler eller klinikker
EU-sygesikringskortet viser, at du har ret til de samme ydelser og på de samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder for sikrede i det pågældende land.
(kilde: borger.dk)

Når du eksempelsvis rejser til Bulgarien er du dækket af det blå sygesikringsbevis. Hvis du derimod rejser til Tyrkiet, som ikke er et EU-land, skal du være opmærksom på, at du ikke er dækket af det blå sygesikringsbevis. Dog vil du opleve at på mange turistmål, er det private praktiserende læger, der findes - hvorfor dit blå sygesikring ikke er gældende. Dette er kun gældende offentligt, hvilket sjældent forefindes centralt på charterdestinationer. Derfor anbefaler vi på det kraftigste altid at tegne en rejseforsikring, som er gældende på din rejse med Uptours. Den nemmeste måde at sikre sig, at du er dækket, er ved at tegne forsikringen gennem Uptours eller bestille en forsikring direkte ved et forsikringsbureau. Hos Uptours, anbefaler vi alle vores gæster en "Årsrejseforsikring Plus" fra Europæiske Rejseforsikring.

EUROPÆISKE ÅRSREJSEFORSIKRINGER:

Årsrejseforsikring plus
291 kr. (pris 2019)

 HVEM KAN TEGNE REJSEFORSIKRING?

For at kunne købe en rejseforsikring igennem Europæiske er det et krav, at du har et dansk sygesikringsbevis. Køber du rejseforsikringen uden at have dette, dækker rejseforsikringen ikke.

REJSEFORSIKRING

For at du kan få mest muligt ud af din årsrejseforsikring ved Europæiske, træder denne først i kraft på dagen for afrejse, hvorfor, du ikke modtager din forsikringspolice som separat information; dvs. der sendes ikke forsikringsbetingelser og police til den forsikrede. Såfremt du måtte ønske at få din police tilsendt efter hjemkomst, kan du kontakte Europæiske med dine oplysninger fra dit rejsebevis. Policenummer er det samme som dit billetnummer, og dette nummer benyttes hele året.

AFBESTILLINGSFORSIKRING

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere gæsten om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Såfremt der ved bestilling af rejsen har købt en afbestillingsforsikring, indebærer dette, at gæsten indtil afrejsen kan afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen samt evt. årsrejseforsikring og andre gebyrer. Refusion af det indbetalte beløb kræver dog, at det ved lægeattest kan dokumenteres, at gæsten selv eller dennes søskende, forældre, bedsteforældre, svoger/svigerinde eller rejseledsagere rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør gæstens deltagelse i rejsen. Desuden gælder afbestillingsforsikringen, såfremt det med politirapport eller lignende kan dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af 1) brand eller indbrud i gæstens private bolig, 2) brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i gæstens egen virksomhed. Sker afbestillingen i disse tilfælde telefonisk, bør gæsten, indtil afregning har fundet sted, notere sig dato, afbestillingstidspunkt samt navnet på den rejsekonsulent, som ekspederede afbestillingen. Rejsebureauet forbeholder sig ret til - for egen regning - at kontrollere tilstedeværelsen af påberåbt sygdom gennem rejsebureauets læge.

*Der tages forbehold for trykfejl jf. Alm. Bestemmelser pkt. 10.

Det er en forudsætning for afbestilling i henhold til foranstående, at der straks eller snarest muligt efter det dækningsberettigede forhold er opstået, gives rejsebureauet underretning herom, og at fornøden dokumentation snarest muligt indsendes til rejsebureauet.

Rejseforsikringen koster 349 kr. pr. person.