Afbudsrejser fra KUN 2.899,- -  Se alle tilbud & afbudsrejser her

Find din rejse
Rejsebestemmelser

ALM. BESTEMMELSER FOR DELTAGELSE I FERIEREJSER M.V.

UPTOURS (ML Travel Group ApS)
CVR: 40989579
Bredgade 36E, st. 1260 Kbh K

Registreringsnummer i Rejsegarantifonden: RGF3248

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med ”Lov om pakkerejser”, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Bestemmelserne gælder tillige for rejser, som alene består af flytransport (”flight only”/ ”seat only”)

PKT. 1 - BESTILLING

Bestilling af en rejse kan ske ved personlig eller telefonisk henvendelse samt via www.UPTOURS.dk. Bestilling, og dermed oplysningerne og vilkårene på www.UPTOURS.dk, er bindende for ML og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt.

Kundens ansvar ved bestilling og betaling af rejsen
Den person, der står som nummer 1 på rejsen betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra os angående rejsen, vil ske til denne person. Bestiller en person flere rejser, betragtes samme person som ejer af samtlige billetter/bestillingsbekræftelse, så længe denne e-mailadresse er noteret på rejsen.
Navne skal altid stemme overens med passet – og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn.
Da eventuelle meddelelser om rejsen fortrinsvis sendes pr. SMS eller e-mail, er det yderst vigtigt, at disse oplysninger fremgår korrekt på bestillingen og opdateres hurtigst muligt om nødvendigt.

Unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal efter bestillingen af rejsen eller senest 30 inden afrejse have underskrevet en”Under-18 erklæring” fra deres forældre/værge om, at de har tilladelse til at rejse med UPTOURS. Find formularen på vores hjemmeside.  

Bestilles rejsen og der indbetales depositum eller rejsens fulde pris, for en deltager der er under 18 år, og personen herefter ikke kan fremsende en gyldig”Under-18 erklæring” til UPTOURS bliver rejsen annulleret med ingen mulighed for refundering af de indbetalte penge. 

UPTOURS skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, den offentlige sygesikring ikke dækker. Det blå sygesikringskort sidestiller en rejsende med en lokal borger på det pågældende rejsemål, og giver adgang til det offentlige sygehusvæsen. UPTOURS anbefaler altid, at man som rejsende har en gyldig rejseforsikring under ens ferie, således at man får adgang til internationale og privat lægeklinikker.

UPTOURS tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.

PKT. 2 - REJSENS PRIS M.V.

ML opererer med 'flydende priser'. Det betyder, at MLs priser løbende bliver op- og nedjusteret alt afhængig af udbud og efterspørgslen på ferierejser.

Generelt kan rabatter ikke kombineres, med mindre andet er specifikt nævnt i annoncen.

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført - flyrejsen, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, bidrag til Rejsegarantifonden, forplejning i henhold til billetten/fakturaen, rejselederassistance samt indkvartering i hotelværelse/lejlighed.

Enerejsende kunder skal betale enkeltværelsestillæg med mindre andet er oplyst. På nogle af vore rundrejser kan der dog bestilles et delt dobbeltværelse, dvs. dele værelse med ukendt medrejsende. Dette er med forbehold for, at der bliver nogen at dele med. Hvis der ikke er nogen at dele med, meddeles dette ca. 14 dage før afrejsen, og da SKAL enkeltværelsestillæg betales.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7. Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til spa, tennisbane, minigolf m.v. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for Wi-Fi liggestole, parasoller m.v.

OBS Rejselængden regnes fra og med afrejsedag til og med hjemkomstdag. Det gælder også, når en rejse starter om aftenen og/eller slutter om morgenen. Den angivne rejselængde omfatter derfor ikke altid hele dage. Kontroller flytiderne på din billet. Hvis du har vundet din rejse som præmie i en konkurrence, er den skattepligtig som personlig indkomst. Du skal skrive beløbet på din årsopgørelse. Læs mere hos SKAT.

PKT. 3 - BETALING, PRISÆNDRINGER M.V.

Depositum udgør:

· 1. Rate: 1.000,- pr. rejsende (plus evt. afbestillingsforsikring)

· 2. Rate: 1.000,- pr. Rejsende

· 3. Rate: restbeløbet

Indbetaling af depositum (1. rate) skal være UPTOURS i hænde senest 5 dage efter reservationsdagen. Indbetaling af depositum (2. rate) skal være UPTOURS i hænde senest 90 dage før afrejsedagen. Betaling af restbeløbet skal være UPTOURS i hænde senest 60 dage før afrejsedagen.

Ved booking mellem 90 – 60 dage før afrejse betales 1 + 2. Rate inden for 5 dage.

Ved indtegning 60 - 21 dage før afrejsedagen, skal hele rejsens pris være ML i hænde senest 48 timer efter indtegning.

Bestilles rejsen mindre end 21 dage til afrejsedagen, skal betaling ske i forbindelse med bestilling af rejsen. Kunden skal her betale med kort online, da pengene derefter registreres direkte på bookingen.

OBS! UPTOURS anbefaler sine kunder at foretage indbetaling via indlogning til ”min rejse” på www.UPTOURS.dk . Login oplysningerne fremgår i den første e-mail (E-ticket), man modtager kort efter bestilling af rejsen. Der kan betales med VISA/Dankort, MasterCard/Eurocard, MobilePay mv.

Automatisk annullering                                                                                           

Vi gør opmærksom på, at rejser, der ikke er rettidigt indbetalt til UPTOURS automatisk annulleres uden forudgående varsel.

Skatter og afgifter

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. ML forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som forårsages af ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Dette gælder også̊, selvom rejsen er slutbetalt.

Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter m.v.

Hvis prisen forhøjes mere end 10 %, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles ML umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Vi kræver hos UPTOURS et obligatorisk Olie/valutatillæg på 181 kr. for at kompensere for stigende oliepriser og ændringer i valutakurser.

 PKT. 4 - ÆNDRING FØR AFREJSEN

A. På rejsebureauets foranledning

UPTOURS har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt UPTOURS inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at UPTOURS ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.

Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

Samtidig med at UPTOURS informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at UPTOURS aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb.
Kunden kan også vælge i stedet at deltage i en anden ferierejse efter eget valg, såfremt UPTOURS uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af UPTOURS.

Såfremt kunden vælger at deltage i en ferierejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en ferierejse af ringere værdi, skal UPTOURS tilbagebetale prisforskellen. Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger senest 4 uger inden afrejse er under 75 % af de antal pladser, UPTOURS har til rådighed på den pågældende flyserie.

I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt/mundtligt om aflysningen senest 3 uger inden den planlagte afrejsedag.

Lider kunden økonomisk tab som følge af UPTOURS ændringer eller som følge af ferierejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1: At antallet af tilmeldte til en ferierejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden afrejsedag.
2: Der indtræder uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure), som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af UPTOURS eller nogen, som UPTOURS er ansvarlig for.

Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis UPTOURS har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved ferierejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret.

Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give UPTOURS meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

Afrejse- og hjemrejsetider

Tiderne for afrejse og hjemrejse er foreløbige. De endelige afgangs- og ankomsttider fremgår på rejsebeviset og kan ændre sig helt frem til 14 dage før afrejse.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1. 1. Ændringer

Alle ændringerne foretaget på rejsebeviset kan kun foretages af ejeren af rejsen/nummer 1 på rejsebeviset. 

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at UPTOURS bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Ved ændringer af rejser, der meddeles UPTOURS og bekræftes af denne senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er ML berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 300 pr. person.

Eventuelle prisforskelle i forhold til den gældende pris, opkræves hos eller refunderes til kunden.

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Flyrejser med rutefly er underlagt særlige vilkår og restriktioner, der som hovedregel ikke kan ændres, ej heller en navneændring. Dette gælder også̊ for andre ydelser som f.eks. krydstogter og visse hoteller. Kan der foretages ændring af rutefly-/lavprisflybillet, krydstogt eller hotel, opkræves ændringstillæg efter flyselskabets eller anden leverandørs gældende regler samt ændringsgebyr på min. 300 kr. pr. person + flyselskabets/hotellets omkostninger.

SERVICETILLÆG – PAKKEREJSE MED CHARTERFLY

Navneændring 300 kr./person

SERVICETILLÆG – PAKKEREJSER MED RUTEFLY

Navneændring 300 kr. /person*
Hotelændring 300 kr. /person*
Navnændring af passagerer 300 kr. /person *
Ændre dato 300 kr. /person*
Tilføje bagage 300 kr. /person*
Tilføje specialbagage 300 kr. /person *

1. 2. Afbestilling

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre UPTOURS senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt.

Ved afbestilling af en rejse, hvortil ordrebekræftelse/billet er udstedt, gælder følgende regler:

A: Ved afbestilling af rejsen beregner UPTOURS sig et gebyr svarende til det beløb som allerede er indbetalt på rejsen.

B: Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en nærliggende fare for den rejsendes liv eller førlighed.

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Såfremt kunden foretager afbestilling af en eller flere personer på samme booking, hvor der tidligere er ydet hhv. 3., 4., 5., og/eller 6. ekstrasengsrabat, bortfalder en eller flere af de angivne rabatter.

Såfremt kunden foretager afbestilling af en eller flere personer på samme booking, så antallet af sengepladser i lejlighed/hotelværelse er større end antallet af de reserverede personer i lejlighed/hotelværelse, pålægges kunden et tomsengstillæg.

Såfremt kunden har fået et specielt tilbud/gruppetilbud fra en af UPTOURS rejsekonsulenter og en eller flere personer afbestiller rejsen, bortfalder en eller flere af de angivne rabatter.

GEBYRER VED KUNDENS ÆNDRING AF REJSEN

Indtil 60 dage før afrejse 300,- pr. person*
for rejser med rutefly 300,-. pr. person

Mindre end 60 dage før afrejse

Betragtes som afbestilling og ny bestilling

Indtil 60 dage før afrejse (Europa)

1.500,- pr. person (+ evt. afbestillingsforsikring og øvrige gebyrer)
*for rejser med rutefly henvises til pkt.4 B, D) 

Skal du afbestille din rejse, bedes du straks kontakte UPTOURS på 70 22 66 06 inden for vores åbningstider.

Ved afbestilling udenfor vores åbningstider, f. eks om natten inden afrejse, skal der sendes en afbestillingsbekræftelse på mail til: info@UPTOURS.dk samt ringes til UPTOURS på 70 22 66 06 ved først mulige lejlighed for at bekræfte afbestillingen af rejsen endeligt.

UPTOURS kan herefter sende en afbestillingsbekræftelse.

Overdragelse af rejsen

Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på 300,- pr. person samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen samt, at UPTOURS underrettes herom hurtigst muligt inden overdragelsen og under alle omstændigheder inden ferierejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Rimelig tid betragtes som senest 60 dage inden afrejse.

For rejser med rutefly findes særlige restriktioner, hvorfor overdragelse af rejsen eller navneændring som hovedregel ikke er mulig. Ændringsgebyr på kr. 1.000,- samt evt. ændringsgebyr opkrævet af f.eks. luftfartsselskaber. Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

OBS!! UPTOURS fralægger sig ethvert ansvar ved videresalg af rejser.

Afbestillingsforsikring 

Med en afbestillingsforsikring får du rejsens fulde beløb tilbage, (eksklusive prisen for afbestillingsforsikringen) hvis du kommer til skade, og kan fremvise en lægeerklæring, som fraråder dig at rejse.

PRIS:
Pakkerejse med charterfly er prisen 299 kr. pr. person.

OBS! Forsikringen skal tegnes senest inden første indbetaling af depositum og er derefter bindende.

OBS!! Det er kundens eget ansvar at sikre sig en bekræftelse af afbestillingen på mail.

PKT. 5 - REJSEBUREAUETS PLIGTER OG ANSVAR EFTER AFREJSE

UPTOURS er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med informationerne på www.UPTOURS.dk og rejseaftalen. UPTOURS forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end UPTOURS.

Såfremt der mellem UPTOURS og den rejsende er truffet særlige aftaler, der afviger fra de anførte vilkår på www.UPTOURS.dk, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, annoncer eller særlige aftaler med UPTOURS, er angivet på billetten, eller ydelserne er af ringere kvalitet, end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at UPTOURS har ret til ansvarsfrit at aflyse programførte udflugter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse. Læs mere under ”10 – Udflugter”.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen. Er rejsen mangelfuld, har UPTOURS ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre UPTOURS uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.

Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper UPTOURS ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder UPTOURS at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er ferierejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med ferierejsen er væsentlig forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald umiddelbart efter underrette UPTOURS repræsentant på stedet herom. Rettes der ikke henvendelse til UPTOURS umiddelbart efter af bristen opleves, så UPTOURS har mulighed for at udbedre denne, så frafalder retten til at kræve kompensation. Kunden skal for at have ret til kompensation, have oprettet en ”service-case” hos en af UPTOURS repræsentanter på rejsemålet, hvor fejlen, manglen og/eller hændelsesforløbet dokumenteres.

Lider den rejsende et økonomisk tab som følge af, at ferierejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra UPTOURS, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af UPTOURS eller nogen UPTOURS er ansvarlig for.

Om følge af høj sæson og stor efterspørgsel, kan der forekomme overbookinger på rejsemålet fra hotellernes side af, hvorfor UPTOURS i sjældne tilfælde kan være nødsaget til at rykke rejsende til et andet end det bestilte hotel. UPTOURS forbeholder sig retten til dette, så længe standarden samt forplejningen er af samme kvalitet. Er dette ikke muligt har den rejsende ret til kompensation.

UPTOURS er ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som UPTOURS eller nogen UPTOURS er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet, (force majeure).

Erstatning for person- og bagageskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartselskabets ansvar.

Det bemærkes, at alle ankomsttider, der er angivet på www.UPTOURS.dk eller på rejsebeviset m.v., skal betragtes som forventede, hvorfor UPTOURS ikke kan gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

UPTOURS yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder.

Endelig fraskriver UPTOURS sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer/hjemmesider. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien.

UPTOURS er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Personlige oplysninger

Ved bekræftelse af din bestilte rejse, giver du tilladelse til, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataloven. Behandling af persondata er som følger: Personoplysninger, eksempelvis navn, fødselsdato, køn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, som du oplyser i forbindelse med bestilling af rejse eller andre tjenester på webben, pr. telefon, ved besøg i en af vores butikker, eller personoplysninger der i øvrigt registreres i forbindelse med bestilling, rejsemål, ønsker om specialkost eller særlig information fra dig om din sundhedstilstand i forbindelse med en rejse, eller i øvrigt indenfor rammerne af kundeforholdet, vil blive behandlet af UPTOURS, og hvor det er hensigtsmæssigt, af andre selskaber indenfor UPTOURS koncernen. Dine personoplysninger kan også blive behandlet af UPTOURS samarbejdspartnere inden for rejsebranchen, f.eks. flyselskaber, hoteller, lokale samarbejdspartnere på rejsemålet samt af UPTOURS betroede leverandører af administrative tjenester samt systemtjenester.

 

PKT. 6 - LUFTFARTSSELSKABETS ANSVAR

For rejser til udlandet gælder Montreal-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97 som ændret ved forordning 889/02 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvist for erstatningsansvar såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger om reglerne samt farligt gods fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller UPTOURS.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed UPTOURS erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passagerrettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til UPTOURS.

PKT. 7 - DEN REJSENDES PLIGTER OG ANSVAR

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som UPTOURS eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, UPTOURS, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Oplysninger udover hvad der er givet af UPTOURS, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. UPTOURS kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende.

Det påhviler den rejsende selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes, mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra UPTOURS.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Det påhviler den rejsende selv at holde sig orienteret hos ML lokale repræsentant eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt.

Rejsende anbefales at holde sig opdateret via. informations-tavlen på hotellet 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne.

Den rejsende er endvidere selv ansvarlig for at overholde eventuelle af UPTOURS oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger.

Rejser man på pakkerejse med rutefly, skal man selv via linket ”www.mytrip.com” selv kontrollere sin afgangstid. Undladelse af genbekræftelse betyder, at de pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side.

De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken UPTOURS eller luftfartsselskab.

Møder den rejsende ikke rettidigt op ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. UPTOURS er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in. Har rejsende bestilt transfer til lufthavnen igennem UPTOURS, er det rejsendes ansvar at have checket ud på hotellet, og være klar 15 minutter inden det oplyste opsamlingstidspunkt i receptionen på hotellet. 

Den rejsende bærer selv ansvaret for, såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport.

Gravide rejsende skal kontrollere det respektive flyselskabs retningslinjer, for at kunne gennemføre en rejse efter 32. svangerskabsuge.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

PKT. 8 - REKLAMATIONER MV.

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende over for rejselederen eller UPTOURS lokale repræsentant inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning eller kompensation. Dette gælder dog ikke, hvis UPTOURS har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til UPTOURS senest 4 uger efter rejsens afslutning. Kunden skal på rejsemålet henvende sig til en af UPTOURS repræsentanter, for at få oprettet en ”service-case”, der dokumenterer fejlen eller manglen, for at reklamationen kan håndteres af UPTOURS i Danmark.

OBS! Er rejsen registreret med en e-mailadresse, kan kommunikationen til kunden foregå̊ herigennem.

Alle reklamationer skal herfor gå igennem rejsearrangøren (Reklamationer fra medrejsende, familiemedlemmer mv. Bliver ikke behandlet).

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis afgørelse vi altid følger, alternativt anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

Pakkerejse-Ankenævnet

Røjelskær 11. 3. sal
2840 Holte
Mail: info@pakkerejseankenaevnet.dk

www.pakkerejseankenaevnet.dk Tlf. 45 46 11 00 (hverdage 9-12)

Skal vi efter hjemkomsten fremskaffe kopi af rejsebevis/billet, tager UPTOURS et gebyr herfor på minimum kr. 299,-, svarende til det merarbejde, dette medfører.

PKT. 9 - MOMS PÅ CHARTERREJSE

Pr. 1. januar 2011 indføres der moms på charterrejser i Danmark. Rejsebureauer (rejsearrangører) er underlagt momslovens par. 67 og 68a 'særordning for rejsebureauer' (Special Scheme for Travel Agents).

PKT. 10 - UDFLUGTER


Vi gør opmærksom på at UPTOURS udelukkende handler som formidler, når du gennem UPTOURSs repræsentanter på rejsemålet tilmeldes og betaler for en udflugt, et event eller en fest. UPTOURS erholder blot en returkommission for solgte udflugter/events/fester. Ønskes kvittering kan denne rekvireres ved ankomst til det pågældende arrangement.


For udflugter gælder følgende vilkår.

Alle udflugter, events, festpakker mv. er bindene for kunden. Det er ikke muligt at få refunderet pengene for et eller flere events af UPTOURS, hvis udeblivelsen skyldes forhold hos kunden. Foregår udeblivelsen pga. af sygdom eller lign. er det kundens ansvar, at kontakte egen forsikring med henblik på evt. refundering. Rejseforsikring købt igennem UPTOURS dækker ikke økonomiske tab ved udeblivelse af udflugter, events mv.

Indholdet af en udflugt, festpakke eller event kan af forskellige årsager ændres i løbet af sæsonen. De kan derfor variere fra uge til uge, og fra rejsemål til rejsemål. Festpakkerne købt hjemmefra er med udgangspunkt i festprogrammet fra sommeren forinden, hvoraf det endelige fest- og udflugtsprogram, samt tilhørende indhold præsenteres ved velkomstmødet ved ankomst til destinationen.

Ændres fly eller hotel, så deltagelse på en bestilt udflugt er umulig, tilbagebetales udflugtens pris, hvis ikke en anden tilsvarende udflugt kan tilbydes.

Udflugter kan aflyses med kort varsel pga. dårligt vejr, strejke eller andre udefrakommende omstændigheder, som UPTOURS ikke har kontrol over.

PKT. 11 - HOTELLER OG FORPLEJNING

Tidspunkterne og udvalget for All-Inclusive, der fremgår på hjemmesiden kan ændre sig frem mod – og henover sommeren på hotellets foranledning, og er således ikke noget UPTOURS kan påvirke. Udvalget af drikkevarer og mad kan variere fra hotel til hotel.

All-Inclusive er som udgangspunkt altid i lokal spiritus, soft drinks (sodavand, vand, kaffe, juice mv.) samt indeholdende minimum tre måltider om dagen: Morgenmad, frokost og aftensmad. Maden serveres oftest ved en buffetanretning, men a-la carte kan forekomme. 

All-Inclusive gælder først fra når gæsterne er check ind på hotellet.

PKT. 12 - VÆRDIBEVISER

12.1 Vilkår for indløsning af værdibeviser som er udfærdiget på et tidspunkt hvor Udenrigsministeriet ikke har frarådet rejser i den bestilte rejseperiode. Dette gælder f.eks for alle værdibeviser som er udstedt før d.29/5 – 2020, som er datoen hvor Udenrigsministeriet ændrede rejsevejledninger til at gælde frem til 31.08.2020

Vilkår i forbindelse indløsning af værdibeviser, specificeres særskilt i dette aftalegrundlag,

12.3 Værdibevisets værdi er udstedt på baggrund af en tidligere booking, hvor et givet antal personer skulle deltage.

Eksempel:
Er værdibeviset udstedt på baggrund af 5 personer, som totalt har indbetalt 10.000 kr, så vil der kunne indløses 2.000 kr. per person på den nye rejse. Er der på den nye rejse kun 4 rejsedeltagere, så vil der stadig kun kunne indløses 2.000 kr. per person (totalt 8.000 kr).

12.2 Værdibevisets værdi kan bruges til at dække dele af eller hele af den rejses pris, som det indløses på.

12.3 Skulle den rejse, hvorpå værdibeviset er blevet indløst, blive aflyst af hvilken som helst årsag, så vil værdibevisets værdi ikke kunne refunderes i kontanter. I vil i stedet kunne bruge jeres værdibevis på en anden rejse.